Even voorstellen…

Ik ben Eline Kuijpers. In 2003 studeerde ik af als fysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam. Een jaar later begon ik met de opleiding Kinderfysiotherapie en studeerde in 2007 af.

Kort na het behalen van mijn diploma startte ik met werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Na een jaar kreeg ik de mogelijkheid om met kinderen te werken. Gedurende 7 jaar ben ik werkzaam geweest op een KDC (kinderdienstencentrum) als onderdeel van het paramedisch team. Hier behandelde ik kinderen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een (ernstige) lichamelijke beperking. De meerwaarde van multi-disciplinair werken is groot, je vult elkaar aan en leert van elkaar.

In 2007 ben ik gestart in de eerste lijn. In het begin met kinderen met een breed scala aan motorische problemen, van tenenlopen tot schrijfproblemen. De afgelopen jaren werd de doelgroep steeds jonger en specifieker. Mijn ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg en het plezier dat ik had in het werk, hebben ervoor gezorgd dat ik me kon richten op complexere problemen. Ook in scholing en cursussen heb ik kennis opgedaan over het jonge kind. In 2016 heb ik ter verbreding en verdieping van mijn kennis een cursus gevolgd over sensorische informatieverwerking. Hiermee is regulatie van prikkels onderdeel van mijn behandeling geworden.

Naast het werk als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn, werk ik ook voor de NVFK, de beroepsvereniging voor Kinderfysiotherapie.

Ik ben opgenomen in het BIG-register (registratienummer 49060297204) en sta als Kinderfysiotherapeut geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister.


open

De maatregelen rondom het werken als kinderfysiotherapeut zijn per 1 mei aangepast. Dit betekent dat ik bij steeds meer kinderen weer aan huis kan komen. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurt. Daarom informeer ik ouders over met name hygiëne afspraken. Ik volg hierbij de leidraad van mijn beroepsvereniging die is goedgekeurd door het RIVM. Hier vind je meer informatie over mijn huidige werkwijze.

Ben je een nieuwe patiënt? Of wil je een patiënt naar mij doorverwijzen? Neem dan contact met mij op via 06-41404314

error: Content is protected !!