Welkom

Samen een stapje verder, dat is wat ik als kinderfysiotherapeut met het kind en de ouders wil bereiken. Als kinderfysiotherapeut richt je je op problemen in de groei en ontwikkeling, met name van motoriek en ook op de voorwaarden voor motorische ontwikkeling. Elke kleine ontwikkeling is een stapje. Een stapje kan dus letterlijk zijn als een kind leert lopen, maar ook figuurlijk, wanneer een kind zich ontwikkelt.

Het gaat om kinderen tussen 0 en 3 jaar, met complexe problematiek. Te denken valt aan kinderen met aangeboren aandoeningen, huilbaby’s, onrustige kinderen, prematuur geboren kinderen, kinderen met neurologische problemen, kinderen die door ziekte een achterstand hebben opgelopen of kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling waarvan de oorzaak nog niet bekend is.

Voorop staat het belang van het kind en de ouders. Welke vragen hebben de ouders, waar kan ik als kinderfysiotherapeut ondersteunen, met oefeningen, adviseren, maar ook door overleggen met andere betrokkenen, zoals artsen of andere paramedici.

Als je een kind hebt, waarbij de start van het leven anders verloopt dan je verwacht had, zijn er vaak grote zorgen. Door goed in gesprek te blijven, kan ik samen met de ouders het kind het beste helpen. En als blijkt dat er meer nodig is dan kinderfysiotherapie, dan zoeken we samen naar de beste oplossing.

De behandelingen vinden thuis plaats in de eigen omgeving van het kind. Op deze manier kan ik de adviezen gericht geven op de mogelijkheden die er thuis zijn. Ook is er daardoor meer rust, omdat uw kind niet verplaatst hoeft te worden. Mijn werkgebied is de regio Rotterdam.


error: Content is protected !!